Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu

URL: https://data.ouka.fi/data/dataset/1567115f-0dda-4d81-bdbd-abf0a51ecb8b/resource/6873af50-ef57-4115-a339-f5c2539299e2/download/kuusikko_vanhuspalvelut.xlsx

Tietoaineiston yhteenvedosta

Vanhuspalvelujen sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon asiakasmäärät, suoritteet ja kustannukset Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2004 alkaen.

Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen asiakasmäärien, suoritteiden ja kustannusten tarkasteluissa seurataan ikääntyneiden lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Tarkasteltavat palvelut ovat kotihoito, osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, perusterveydenhuollon avohoito, suun terveydenhuolto ja terveyskeskussairaaloiden perussairaanhoito, kotisairaala sekä somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito.

Kuutoskaupungit muodostuvat Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä Kuutoskaupunkeihin kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu. Kuutostyöryhmissä vertaillaan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja ja varhaiskasvatuspalveluja. Tiedot asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista on pääasiassa koottu kuntien omista tietojärjestelmistä ja tilinpäätöksistä. Kaupunkien asiantuntijat sopivat tiedonkeruulle mahdollisimman yhdenmukaiset määritelmät ja toteuttavat tiedonkeruun käytännössä.

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
14. joulukuu, 2018
Luotu
14. joulukuu, 2018
Muoto
XLSX
Lisenssi
CC-BY-4.0
Ajallinen mittausväli
Katettu ajanjakso
01.01.2004 -

Tekniset lisätiedot

Nimi
Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu
Tiedostokoko
3027226
Sijaintikoordinaattien muoto
SHA256
-