Lapin maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa (HAME)

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/hame_lappi/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Tietoaineiston yhteenvedosta

Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisista alueista.

Lapin maakuntakaavayhdistelmä kattaa Lapin maakunnan alueella olevat maakuntakaavat. Maakuntakaavojen mittakaava vaihtelee välillä 1:250 000 ja 1:100 000.

Lapin ensimmäinen maakuntakaava on saanut lainvoiman vuonna 2001, jonka jälkeen on laadittu neljä osa-alueittaista kokonaismaakuntakaava ja kuusi vaihemaakuntakaavaa.

Voimassa olevat maakuntakaavat:

Pohjois-Lapin maakuntakaava (saanut lainvoiman 28.1.2008) Tunturi-Lapin maakuntakaava (saanut lainvoiman 16.5.2012) Länsi-Lapin maakuntakaava (saanut lainvoiman 11.9.2015) Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava (kuulutettu voimaan 21.9.2022)

Voimassa olevat vaihemaakuntakaavat:

Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava (saanut lainvoiman 16.7.2005) Rovaniemen vaihemaakuntakaava (saanut lainvoiman 25.6.2010) Kemi–Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaava (saanut lainvoiman 21.9.2011) Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava (saanut lainvoiman 16.5.2012) Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava (saanut lainvoiman 12.2.2016) Kemi–Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen (saanut lainvoiman 16.2.2017)

Lähde: Lapin maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa (HAME)

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto WMS
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 23. toukokuuta 2024
Metatieto viimeksi päivitetty 23. toukokuuta 2024
Luotu 23. toukokuuta 2024
SHA256 -