Levähdysalueiden varusteet (Tierekisterin tietolaji 503)

Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden varusteet. Wc:n varustelu, kunto ja tyhjennys sekä jäteastiat inventoidaan erikseen. Varusteita voidaan tarkastella joko yksittäin tai varusteryhmänä, jolle annetaan yhteinen, keskimääräinen kuntoluokka. Jokainen varustetyyppi kirjataan oman rivinä ao. levähdysalueen osoitteelle. Varusteista otetaan kuvat joko yksittäisinä varusteina tai ryhminä tarpeen mukaan. Varusteryhmässä olevat tulee olla samaa tyyppiä, esim. pöytäpenkkejä.

Aineistolinkit (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Ylläpitäjä Liikennevirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Liikennevirasto
Ylläpitäjän verkkosivu
Omistaja
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
  Lähde
  Laatija Liikennevirasto
  Laatijan sähköpostiosoite Liikennevirasto
  Päivitystiheys
  Voimassa alkaen
  Voimassa päättyen
  comments powered by Disqus