Liikennemäärä (Tierekisterin tietolaji 201)


Aineisto kuvaa Liikennemäärän Väyläviraston ylläpitämillä maanteillä.

Moottoriajoneuvojen kokonaismäärä (kpl). Tieto luetaan vuosittain liikennelaskentajärjestelmän kautta, mistä on annettu omat ohjeet. Tieto kuvaa tien poikkileikkauksen liikennettä osuudella, jolla liikennemäärä ja liikenteen koostumus on vakio.

Kuvaustekniikka perustuu: KVL vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne, KAVL arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne, KKVL kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne, KVLRAS raskaiden ajoneuvojen KVL, KAVLRAS raskaiden ajoneuvojen arki-KVL, KVLYHD yhdistelmäajoneuvojen KVL, KAVLYHD yhdistelmäajoneuvojen arki-KVL.

Data-aineistot (4)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tila Aktiivinen
Tietoaineiston ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite paikkatieto@vayla.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
comments powered by Disqus