Helsingin liikennetiedot

Liikennemäärät paikkatietona (WMS-rajapinta)

Esikatselu Helsingin kaupungin karttapalvelussa

Aineisto on koonti eri vuosina tehdyistä ajoneuvoliikennelaskennoista sekä ajoneuvoliikennemäärän arvioista paikkatietomuodossa (viivat). Aineisto sisältää lasketut tai arvioidut liikennemäärät eri ajoneuvoilla (henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto, rekka, linja-auto, moottoripyörä, raitiovaunu) kyseisellä tiellä. Aineisto pitää sisällään myös kokonaisliikennemäärän (vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne KAVL ja syksyn keskimääräinen arkivuorokausiliikenne SKAVL), ja raskaan liikenteen prosenttiosuuden ajoneuvoliikenteestä.

Ajoneuvoliikenteen (pl. pyöräilyn) määriä lasketaan vuosittain maankäytön- ja liikennesuunnittelun pohjaksi.

Aineisto päivitetään vuosittain niiltä osin kuin uusia laskentoja on tehty. Kiinnitä aineistoa käyttäessäsi huomiota laskentavuoteen: se saattaa vaihdella. Laskenta-arvoja saadaan jatkuvaa laskentaa tekevistä automaattisista laskentapisteistä, automaattisista otoslaskentapisteistä, vuosittain tehtävistä säännöllisistä käsin tehtävistä laskennoista sekä yksittäisistä kertaluonteisista käsin tehtävistä laskennoista. Kohteen laskentavuoden arvon ollessa 9999, liikennemäärät ovat arvioituja lukuja.

Aineisto kattaa koko Helsingin, mutta kaikista katuosuuksista liikennemäärätietoja ei ole saatavilla. Osa liikennemääristä on arvioituja lukuja.

Aineisto päivitetään noin kerran vuodessa. Viimeisimmät laskennat vuodelta 2019 joiltakin katuosuuksilta. Aineisto uusitaan vuosittain, jolloin lisätään viimeisimmät liikennemäärät niiltä katuosuuksilta, jotka on laskettu. Tietokannassa on arkistoituna tietokantataulut myös aikaisemmista laskennoista.

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

  • Ajoneuvoliikenne_liikennemaarat_viiva

Esikatselu

Upota

Data-aineiston esikatselunäkymä ei ole tällä hetkellä saatavilla Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoa.

Lataa aineistolinkki

Lisätietoja

Muoto WMS
Sijaintikoordinaattien muoto ETRS-GK25
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 30. kesäkuuta 2021
Metatieto viimeksi päivitetty 21. maaliskuuta 2024
Luotu 30. kesäkuuta 2021
SHA256 -