Suomen Lintuatlas

Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto on kerätty 10x10 km2 yhtenäiskoordinaatistoruuduista koko Suomesta vuosina 1974–79 (1. atlas), 1986–89 (2. atlas), 2006–2010 (3. atlas) ja 2022-2025 (4. atlas).

1.-3. atlaksen aineisto on saatavilla CSV-tiedostoina yhtenäiskoordinaattiruuduittain, 4. atlaksen aineiston on saatavilla yksittäisinä havaintoina Laji.fi-portaalin kautta sekä lajikarttoina atlaksen tulospalvelun kautta (lintuatlas.fi).

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Suomen Lajitietokeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. helpdesk@laji.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://laji.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://lintuatlas.fi
  2. https://laji.fi/about/5651
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 09.02.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 21.02.2015