https://kartta.luke.fi/geoserver/MVMI/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

URL: https://kartta.luke.fi/geoserver/MVMI/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Tietoaineiston yhteenvedosta

Luken monilähteisen VMI:n (MVMI) katselupalvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla MVMI:n teemakarttoja vuosilta 2006 (kolme teemaa), 2009 (43 teemaa), 2011 (45 teemaa), 2013 (45 teemaa), 2015 (45 teemaa) ja 2017 (45 teemaa). Jatkuva-arvoiset teemat esittävät estimaatteja puuston runkotilavuudesta kokonaisuutena sekä jaoteltuna puulajiryhmittäin ja puutavaralajeittain (13 teemaa), biomassoista puulajiryhmittäin ja puusto-ositteittain (21 teemaa), pohjapinta-alasta, keskipituudesta, keskiläpimitasta, iästä, latvuspeitosta sekä lehtipuiden latvuspeitosta. Luokkamuuttujissa on luokitukset maaluokittain (suomalainen määrittely sekä vuodesta 2011 lähtien myös FRA:n luokitus), pääryhmittäin, kasvupaikoittain. Tämän lisäksi vuodesta 2011 on mukana tietolähdeindeksi. Vuoden 2006 teemat käsittävät vain keskipituuden, latvuspeiton ja lehtipuiden latvuspeiton.

Palvelu perustuu Luken monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin tietoihin. Aineistoja hallinnoi Luonnnonvarakeskus (Luke).

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Lähde: Luken monilähteisen VMI:n (MVMI) katselupalvelu (WMS)

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
16. maaliskuu, 2021
Luotu
16. maaliskuu, 2021
Muoto
WMS
Lisenssi
Muu

Tekniset lisätiedot

Nimi
https://kartta.luke.fi/geoserver/MVMI/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
SHA256
-