Luonnonsuojeluohjelma-alueet

Luonnonsuojeluohjelma-alueet WMS-katselupalvelu

Tietoaineiston yhteenvedosta

Valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelmat ovat valtioneuvoston hyväksymiä periaatepäätöksiä. Suojeluohjelmat on rajattu pääosin ohjeellisesti ja kukin kohde rajataan lopullisesti maastossa siinä vaiheessa, kun luonnonsuojelualue perustetaan. Suojeluohjelmapaikkatietokanta on poikkileikkaustilanteen mukainen eli se sisältää kulloisenkin päätöksen mukaiset rajaukset. Aineistosta ei poisteta alueita, vaikka niistä perustetaan varsinaisia suojelualueita.

Aineisto sisältää seuraavat suojeluohjelmakokonaisuudet:
1. AMO Vanhojen metsien suojeluohjelmat: 1.1. Etelä-Suomen vanhojen metsien suojeluohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 3.6.1993, kohteet valtion mailla. 1.2. Etelä-Suomen vanhojen metsien täydennysohjelma. Aineistossa on sekä valtion että yksityisten mailla olevia kohteita. Valtion mailla olevat kohteet on hyväksytty suojeluohjelmaan 7.12.1995 ja yksityisten mailla olevat suojelukohteet 27.06.1996 Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojeluohjelman yhteydessä. 1.3. Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojeluohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 27.6.1996, kohteet valtion mailla.
2. HSO Harjujen suojeluohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 3.5.1984
3. LHO Lehtojen suojeluohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 13.4.1989
4. LVO Lintuvesien suojeluohjelma*. Valtioneuvoston periaatepäätös 3.6.1981
5. MAO Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Valtioneuvoston periaatepäätös 5.1.1995 6. PMO Valtioneuvoston periaatepäätös Mikkelinsaarten saariryhmän suojelemiseksi 24.8.1989 7. KLO Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 24.2.1978
8. RSO Rantojen suojeluohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 20.12.1990
9. SSO Soiden suojeluohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 26.3.1981

  • Lintuvesien suojeluohjelmaan sisältyvät ehdolliset alueet eivät ole mukana paikkatietoaineistossa, sillä valtioneuvoston periaatepäätös ei sisältänyt karttoja ehdollisten alueiden rajauksista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Aineisto on luotu ympäristöhallinnon käyttöön luonnonsuojelualueiden tiedon hallinnan tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/LuonnonsuojeluOhjelmaAlueet.pdf

Aineisto on poikkileikkaustilanteen mukainen, se sisältää kulloisenkin Valtioneuvoston julkaiseman suojeluohjelmapäätöksen mukaiset rajaukset. Rajaukset on digitoitu VN:n päätöskartoista vuosina 1992-1998. Tämän jälkeen aineistoon on tehty yksittäisiä korjauksia. Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että aineisto sisältää osittain päällekkäisiä kohteita, se ei ole juridisesti sitova ja että se sisältää eri aikoina ja ympäristöissä digitoituja kohteita. Aineisto ei sisällä Ahvenanmaan tietoja.

Lähde: Luonnonsuojeluohjelma-alueet

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto tuntematon
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 26. lokakuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 26. lokakuuta 2023
Luotu 26. lokakuuta 2023
SHA256 -