https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta

URL: https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta

Tietoaineiston yhteenvedosta

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet.

Maastotietokannan ajantasaistuksessa käytetään hyväksi ilmakuvia, keilausaineistoja ja muiden tiedon-tuottajien tuottamia aineistoja. Ajantasaistuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Kohteiden luokituksen tarkkuutta parannetaan myös maastotarkistuksin.

Maastotietokantaa käytetään muiden karttatuotteiden valmistukseen sekä erilaisissa optimoinneissa.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta

Lähde: Maastotietokanta

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
16. kesäkuu, 2020
Luotu
16. kesäkuu, 2020
Muoto
unknown
Lisenssi
Muu

Tekniset lisätiedot

Nimi
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
SHA256
-