Mäet (Tierekisterin tietolaji 112)

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tämä tietolaji perustuu kahden peräkkäisen tienkohdan suhteellisen korkeuseron selvittämiseen barometria (ilmanpaine) käyttäen. Menetelmällä pyritään saamaan karkea kuva tasausviivan taitepisteistä, joten mittaus suoritetaan yleensä vain mäen päällä ja laakson pohjassa. Mittaus suoritetaan keskitetysti (erilliset ohjeet), käsitellään omalla esijärjestelmällään ja siirretään sitten tierekisteriin.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 07.09.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.02.2017