http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto

URL: http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto

Tietoaineiston yhteenvedosta

Ympäristöministeriön päätöksellä on perustettu neljä valtakunnallista maisemanhoitoaluetta. Luonnonsuojelulain nojalla voidaan perustaa erityisiä maisemanhoitoalueita. Niiden avulla vaalitaan muun muassa luonnon- tai kulttuurimaisemaa sekä alueiden historiallisia ominaispiirteitä. Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten ja kuntien kanssa. Maisemanhoitoalueet vastaavat Eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa esitettyjä tavoitteita vuorovaikutteisesta maisemanhoidosta ja maiseman kautta rakentuvasta positiivisesta yhteisöllisyydestä. Eurooppalainen maisemayleissopimus tuli Suomessa voimaan 1.4.2006. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Lähde: Maisemanhoitoalueet

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
12. kesäkuu, 2018
Luotu
12. kesäkuu, 2018
Muoto
unknown
Lisenssi
Creative Commons Nimeä 4.0
Päivittymisväli
None

Tekniset lisätiedot

Nimi
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto
SHA256
-