Naisten ja miesten täydellinen elinajantaulu, km. jäljellä oleva elinaika Helsingissä 1941-2005

Aineisto sisältää naisten ja miesten täydellisen elinajantaulun, keskimääräinen jäljellä oleva elinaika Helsingissä 1941-2005.

Elinajanodotteella tarkoitetaan jäljellä olevien elinvuosien määrää olettaen, että kuolleisuus pysyy ennallaan kaikissa ikäryhmissä.

Huomioitavaa

 1. Elinaika = keskimääräinen jäljellä oleva elinaika.
 2. Vuosien 1950-53 ja 1941-45 keskimääräiset elinajanodotteet perustuvat korjaamattomiin kirkonkirjoihin ja muihin aiemmin virallisiin rekistereihin, eikä niitä siis voi suoraan verrata taulukon muihin tietoihin (tilastollinen vuosikirja 1976, 40; tilastollinen vuosikirja 1966, 96).
 3. V. 1941-45: koska kirkonkirjoihin sisältyy huomattava määrä kadonneita henkilöitä, ovat kuolemanvaaraluvut, etenkin korkeammissa ikäluokissa, todellisia alhaisemmat.

Lähteet

 1. V. 1981-2005: Tilastollinen vuosikirja 2009 (taulukko 2.3; vuosikirjan lähteenä Tilastokeskus v. 1981-85 ja vuosina 1986–93 Helsingin väestötietojärjestelmä)
 2. V. 1971-80: Tilastollinen vuosikirja 1986 (taulukko 3.11)
 3. V. 1961-70: Tilastollinen vuosikirja 1976 (taulukko 14)
 4. V. 1959-61: Tilastollinen vuosikirja 1966 (taulukko 47)
 5. V. 1950-53: Tilastollinen vuosikirja 1962 (taulukko 57)
 6. V. 1941-45: Tilastollinen vuosikirja 1951 (taulukko 49)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://aluesarjat.fi/
Lisätietoa verkossa
 1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 07.11.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 12.01.2016

Anna palautetta

comments powered by Disqus