Oulun kaupungin ilmakuvat

  • Kokoelma: Avoin data
  • Ylläpitäjä: oulu

Oulun kaupungin alueelta on tuotettu eri aikoina ja eri alueilta useita ortoilmakuvia. Ortoilmakuva on oikaistu ilmakuva, joka kuvaa maanpintaa kohtisuoraan ilmasta katsottuna eli siitä on poistettu kameran kuvaprojektion ja maaston korkeusvaihteluiden aiheuttamat vääristymät. Ortoilmakuvia jaetaan Oulun kaupungin WMS-palvelussa avoimena datana. Vanhin mustavalkoinen kuva-aineisto on vuodelta 1939. Mustavalkoista kuva-aineistoa Oulujoen suiston ja Oulun keskustan osalta on saatavilla myös vuosilta 1947, 1965 ja 1980. Värillistä ortoilmakuvamosaiikkia on saatavilla lähinnä Kanta-Oulun alueelta vuosilta 1990, 1999, 2004, 2009, 2012, 2017, 2018 ja 2020. Alueelliselta laajuudelta suppeampia ilmakuvia on jaossa Ylikiimingistä (2007), Haukiputaalta (2010), Kiimingistä (2013) ja Yli-Iistä (2013). Värillisten ja mustavalkoisten ilmakuvien lisäksi saatavilla on vuoden 2012 väärävärikuva, joka kattaa kokonaan nykyisen Oulun maa-alueet. Ortoilmakuvien maastoresoluutio vaihtelee eri vuosien aineistojen välillä ollen 5-50 cm.

Ylläpitokoordinaatistona ETRS-GK26FIN (EPSG: 3133), mutta aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Voit tarkistaa tuetut koordinaatistot rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista. Saat aineiston paikkatieto-ohjelmistoon hyödynnettäväksi URL-osoitteen (https://e-kartta.ouka.fi/TeklaOgcWeb/WMS.ashx) avulla.

HUOM! Oulun kaupungin WMS-palvelussa on avoimina aineistoina asemakaava, opaskartta ja ilmakuvat. Muut WMS-aineistot eivät ole tällä hetkellä avoimia eli niiden käyttö edellyttää tunnuksia.

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. avoindata@ouka.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 06.01.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 20.02.2017

Anna palautetta

comments powered by Disqus