Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys

Aineisto sisältää pääkaupunkiseudun kattavan paikkatietoaineiston ja selvitystä koskevan loppuraportin. Aineiston on tuottanut Simosol Oy HSY:n, Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteisen hankinnan perusteella.

Paikkatietoaineisto sisältää jokaiselle kasvillisuuskohteelle maaperän ja kasvillisuuden sisältämät hiilen määrät hiilidioksidiksi muutettuna hehtaaria kohti, sekä kyseisen alueen yhteensä sisältämän hiilidioksidin määrän (ts. hiilivarastot). Lisäksi aineistossa esitetään hiilidioksidin vuo, eli sitooko vai vapauttaako alue hiilidioksidia.

Hiilitaseen mallinnuksessa käytettiin lähtötietoina kaupunkien metsävaratietoja, Suomen Metsäkeskuksen metsävaratietoja, Valtakunnan metsien inventoinnin tuloksia ja HSY:n Seudullista maanpeiteaineistoa sekä kaupungeilta saatuja viheralueiden hoitoluokkia.

Aineisto on julkaistu ETRS-GK25- koordinaatistossa. Puuttuva tieto on merkitty 999999. Menetelmän tarkempi kuvaus ja ominaisuustietojen kuvaukset on esitetty loppuraportissa.

Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvityksen esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys: © HSY ja alueen kunnat 2020

Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvityksen hyödyntämisesimerkkejä >>

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.hsy.fi/avoindata
Lisätietoa verkossa
  1. https://julkaisu.hsy.fi/selvitys-paakaupunkiseudun-hiilinieluista-ja--varastoista.html
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 12.01.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 19.02.2021

Anna palautetta

comments powered by Disqus