Pääkaupunkiseudun rakennukset

Pääkaupunkiseudun rakennustiedot on julkaistu HSY:n ylläpitämän Seudullisen perusrekisterin tietojen perusteella kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Espoon osalta aluegeometriat on poimittu Espoon kaupungin avoimesta rajapinnasta. Aineistoa on rajattu siten, että yhden ja kahden asunnon taloista, vapaa-ajan asunnoista, talousrakennuksista ja saunarakennuksista julkaistaan suppeammat tiedot kuin muista rakennuksista (esim. kerrosalatietoja ei julkaista). Väestönsuojat on jätetty kokonaan pois julkaisusta. Omistajatietoja ei julkaista avoimena tietosuojasyistä. Aineisto päivittyy kahden viikon välein.

Rakennus on erillinen, sijaintipaikkaan kiinteästi tai pysyväisluonteisesti rakennettu, omalla sisäänkäynnillä varustettu rakennus, joka sisältää asumiseen tai muuhun käyttötarkoitukseen tarkoitettua katettua, seinin ulkotilasta tai muista rakennuksista rajoitettua tilaa. Rakennuksiksi ei lueta kevytrakenteisia katoksia. Pääkaupunkiseudun avoimeen rakennustietoaineistoon on poimittu vain valmiit rakennukset, joiden muuttokatselmus on tehty. Tiedot on poimittu rakennuskohtaisina. Rakennuksista on tiedot mm. sijainnista, rakentamisvuodesta, käyttötarkoituksesta ja pinta-aloista sekä rakennusaineesta. Aineistossa on mukana valtakunnallinen pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT).

On huomioitava, että ennen 1980-lukua valmistuneilla rakennuksilla, joissa ei myöhemmin ole tehty rakennuslupaa edellyttäviä laajennus- tai muutostöitä, suuri osa tiedoista perustuu omistaja- ja rakentajakyselyihin. Tästä johtuen tiedoissa saattaa olla virheitä ja epätarkkuuksia. Helsingin kohdalla tämä koskee ajankohtaa ennen vuotta 1981 ja Espoon kohdalla ajankohtaa ennen vuotta 1984. Helsingin toimisto-, liike- ja asuinkerrostalojen eräät tiedot (mm. kokonaisala) on kuitenkin tarkistettu vuosina 1987–89 vähintään tilastokäyttöön luotettavalle tasolle.

Aineisto HSY:n avoimissa rajapinnoissa: pks_rakennukset_paivittyva

Aineiston ominaisuustietokenttien kuvaukset löytyvät Paikkatietohakemistosta.

Aineiston esikatselu HSY:n karttapalvelussa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hsy.fi/avoindata
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/avoin-data-rajapinnat/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 09.05.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.04.2021