Pääkaupunkiseutu suhteellinen korkeus

Aineisto on rasteritaso, jossa attribuuttitietona on tieto siitä, kuinka monta metriä ylempänä (positiivinen arvo) tai alempana (negatiivinen arvo) pikseli on verrattuna sitä ympäröivän vyöhykkeen keskimääräiseen korkeuteen.Eri kokoisille vyöhykkeille on olemassa omat rasteritasonsa, joissa vyöhykkeen laajuus on säteeltään 100 m, 200m, 300 m ja 500 m. Aineisto on tuotettu Maanmittauslaitoksen 10 metrin resoluution omaavan korkeusmallin pohjalta. Aineisto on yleistetty 100 metrin resoluutioon. Aineisto on tuotettu osana vuosina 2020–2023 käynnissä ollutta Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -tutkimusohjelman rahoittamaa HERCULES-projektia/-konsortiota.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Turun yliopisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@utu.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.utu.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://sites.utu.fi/hercules/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 28.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 28.12.2023