Päällysteen alustankäsittely (Tierekisterin tietolaji 152)


Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

Tieto rekisteröidään aina, kun 1-ajorataiselle tielle on molempien kaistojen tai 2-ajorataisella tiellä on kaistan leveydelle tehty toimenpide vanhalle päällysteelle (+kantavalle kerrokselle) päällystysvuonna ennen varsinaista kulutuskerroksen levittämistä.

Tierekisteriin viedään käytetyn käsittelymenetelmän sekä kerrospaksuuden suhteen yhtenäiset osuudet. Päällysteen alustankäsittelyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka tehdään vanhalle päällysteelle (+kantavalle kerrokselle) päällystysvuonna ennen varsinaista pinnaksi jäävän uuden päällysteen levittämistä. Tällaisia toimenpiteitä ovat yleensä kevyet, kantavuutta lisäävät parantamistoimenpiteet sekä erilaiset tasaus- ja jyrsintätoimenpiteet. Mikäli alustankäsittely (lähinnä jyrsinnät) kuuluu itse varsinaiseen päällystystyömenetelmään (MPKJ, REM, REM+, REMO, ART ja KAR), ei sitä saa erikseen kirjata. Alustankäsittelystä kirjataan myös stabiloinnin, ABK:n, ABS:n sekä lisättävän tasausmassan ja murskekerroksen keskimääräiset paksuudet.

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tietoaineiston ylläpitäjä Väylävirasto
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite paikkatieto@vayla.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus