Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2023/09/Paijat_Hameen_vaiheMAKA2020_PAIKKATIEDOT.zip

Tietoaineiston yhteenvedosta

Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava (Lahden seudun kierrätyspuisto) sai lainvoiman 8.6.2023.

Maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan 28.1.2021. Hyväksymispäätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolme valitusta. Maakuntahallitus päätti 10.5.2021 määrätä kaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä jätetyt valitukset 21.12.2022 ja korkein hallinto-oikeus valituslupahakemuksen 8.6.2023.

Vaihemaakuntakaavan paikkatietoaineisto on vektorimuotoinen aineisto, joka sisältää kaavan ulkorajaus, yhdystie ja aluevaraus -kohteita. Aineiston ominaisuustiedot sisältävät mm. kaavamerkinnän nimen, kohteen nimen ja voimaantulon päivämäärän.

Vaihemaakuntakaava-aineisto soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Aineisto on julkaistu WMS ja WFS-palveluissa. Aineiston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen liitto. WMS- ja WFS-palveluista vastaa Lounaistieto.

Lähde: Päijät-Hämeen kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto ZIP
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 15. joulukuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 15. joulukuuta 2023
Luotu 15. joulukuuta 2023
SHA256 -