Päijät-Hämeen maakuntakaava yhtenäisessä tietomallissa

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/hame_paijat_hame/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Tietoaineiston yhteenvedosta

Maakuntakaavassa esitetään suuret maankäytön linjaukset ja se on ohjeena kuntien kaavoitukselle sekä muulle viranomaistoiminnalle. Maakuntakaava voidaan laatia koko maakuntaa koskevana kokonaismaakuntakaavana tai jotain aluetta tai maankäytön muotoa koskevana vaihemaakuntakaavana. Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto ja hyväksyy maakuntavaltuusto.

Päijät-Hämeen maakuntakaavayhdistelmä käsittää Päijät-Hämeen voimassa olevat maakuntakaavat: * Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 (kokonaismaakuntakaava, lainvoima 14.5.2019) * Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava (vaihemaakuntakaava, lainvoima 8.6.2023) Iitin kunta siirtyi Päijät-Hämeen maakuntaan 1.1.2021. Iitin osalta on voimassa Kymenlaakson neljä vaihemaakuntakaavaa: * energiamaakuntakaava 2014 * kauppa- ja merialue 2014 * maaseutu ja luonto 2009 * taajamat ja niiden ympäristöt 2008 Iitin aineiston latautumiselle on oma linkki.

Aineisto on visualisoitu HAME-tietomallin mukaan, joka poikkeaa vahvistettujen maakuntakaavojen visualisoinnista. Viralliset maakuntakaava-aineistot ja lisätietoa Päijät-Hämeen liiton kotisivuilta.

Viralliset maakuntakaava-aineistot ja lisätietoa Päijät-Hämeen liiton kotisivuilta: https://paijat-hame.fi/voimassa-oleva-maakuntakaava-2014

Lähde: Päijät-Hämeen maakuntakaava yhtenäisessä tietomallissa

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto WFS
Sijaintikoordinaattien muoto EPSG:3067
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 12. tammikuuta 2024
Metatieto viimeksi päivitetty 12. tammikuuta 2024
Luotu 12. tammikuuta 2024
SHA256 -