Paikalliset ja muualle ulottuvat työnseisaukset Helsingissä 1907-1951

Aineisto sisältää tietoa paikallisista ja muualle ulottuvista työnseisauksista Helsingissä vuosina 1907-1951.

Huomioitavaa

 1. V. 1907-1930: Tietoihin ei sisälly 2 yleistä kunnallislakkoa.
 2. V. 1920: Tietoja puuttuu yhdestä työnseisauksesta.
 3. V. 1949: Lisäksi oli eri rakennusaloilla koko maan käsittäviä lakkoja, joista ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja (lukuun ottamatta muuraustöitä).
 4. V. 1948: Lisäksi oli yksi koko maan käsittävä laivojen konemestareiden lakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 5. V. 1947: Lisäksi oli 1 jäänsärkijä- ja 1 laivalakko, 1 myllyjä ja 1 happikaasutehdasta koskeva lakko sekä 1 sukeltajien, 1 veturinkuljettajien ja 1 virkamiesten lakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 6. V. 1946: Lisäksi 2 merimieslakkoa ja 1 sukeltajien lakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 7. V. 1945: Lisäksi 1 ravintolalakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 8. Vuosina 1942 - 44 ei ollut työnseisauksia.
 9. V. 1950: Lisäksi oli koko maan käsittäviä lakkoja metalliteollisuudessa, veturimiesten työaloilla ja valtion laivoilla, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 10. V. 1951: Lisäksi 1 veturimiesten, 1 laivojen konemestareiden, 1 jäänsärkijöiden miehistön ja 1 putkityöläisten lakko, joista ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 11. Työnseisaukset on laskettu siihen kuukauteen ja vuoteen, jolloin ne alkoivat.
 12. Muille paikkakunnille ulottuneiden työnseisausten kestämisaikaa/pituutta koskevat tiedot kohdistuvat ainoastaan Helsinkiin.

Lähteet

 1. V. 1907-24: Tilastollinen vuosikirja 1925 (taul. 258-259)
 2. V. 1925-30: Tilastollinen vuosikirja 1931 (taul. 246-247)
 3. V. 1931-37: Tilastollinen vuosikirja 1938 (taul. 259-260)
 4. V. 1938-41: Tilastollinen vuosikirja 1942/43 (taul. 244-245)
 5. V. 1945-49: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 222)
 6. V. 1950-51: Tilastollinen vuosikirja 1953 (taul. 225)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://aluesarjat.fi/
Lisätietoa verkossa
 1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 07.11.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 12.01.2016

Anna palautetta

comments powered by Disqus