Paikalliset työnseisaukset 1954-1970 ja työtaistelut Helsingissä 1971-1997


Aineisto sisältää tietoa paikallisista työnseisauksista (1954-1970) ja työtaisteluista (1971-1997) Helsingissä.

Huomioitavaa

 1. Menetetyt bruttopalkat ovat kunkin vuoden käyvässä rahassa.
 2. Tilastollisesta vuosikirjasta 1972 lähtien työnseisauksien sijaan on tilastoitu työtaistelut. (Työnseisauksella tarkoitetaan (nykyisin) työtaistelutoimenpidettä, jonka aikana työ periaatteessa seisahtuu. Todellista työn pysähtymistä työnseisaus ei kuitenkaan välttämättä edellytä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lakko tai työsulku. (http://www.minilex.fi/a/työnseisaus-työtaistelutoimenpiteenä, viitattu 9.7.2015). Työtaistelulla tarkoitetaan (nykyisin) työntekijäpuolen tai työnantajapuolen työn väliaikaista tahallista keskeyttämistä, työstä kieltäytymistä, sen hidastamista tai muuta painostuskeinoa jonkin päämäärän saavuttamiseksi. (https://www.tilastokeskus.fi/meta/kas/tyotaistelu.html, viitattu 9.7.2015)
 3. V. 1954-59 työnseisaukset: ei tietoa, ovatko paikallisia, vai koskettivatko myös muita paikkakuntia.
 4. V. 1957: Lisäksi elokuvamusiikin alalla kestänyt päivän lakko, joka koski 6 työnantajaa ja 100 työntekijää sekä yksi koko maan käsittävä rakennusalan lakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 5. V. 1956: Lisäksi yleislakko, johon osallistuivat seuraavat kaupungin laitokset: liikennelaitos, rakennusvirasto, teollisuuslaitokset ja muut laitokset. Työtaisteluun osallistui 8464 työntekijää ja menetettyjä työpäiviä oli 129633 (tilastollinen vuosikirja 1957, s. 249).
 6. V. 1955: Lisäksi 3 koko maan käsittävää työnseisausta, joista ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja: valtion virkailijoiden lakko, postinkantajien lakko, rakennusalan lakko.

Lähteet

 1. V. 1954-59: Tilastollinen vuosikirja 1960 (taul. 201)
 2. V. 1960-62: Tilastollinen vuosikirja 1963 (taul. 202)
 3. V. 1963: Tilastollinen vuosikirja 1964 (taul. 176)
 4. V. 1964: Tilastollinen vuosikirja 1965 (taul. 165)
 5. V. 1965: Tilastollinen vuosikirja 1966 (taul. 165)
 6. V. 1966: Tilastollinen vuosikirja 1967 (taul. 177)
 7. V. 1967: Tilastollinen vuosikirja 1968 (taul. 164)
 8. V. 1968: Tilastollinen vuosikirja 1969 (taul. 153)
 9. V. 1969: Tilastollinen vuosikirja 1970 (taul. 154)
 10. V. 1970: Tilastollinen vuosikirja 1971 (taul. 150)
 11. V. 1971: Tilastollinen vuosikirja 1972 (taul. 154)
 12. V. 1972-76: Tilastollinen vuosikirja 1977 (taul. 136)
 13. V. 1975-86: Tilastollinen vuosikirja 1987-88 (taul. 5.14)
 14. V. 1987-89: Tilastollinen vuosikirja 1992 (taul. 11.11)
 15. V. 1990-97: Tilastollinen vuosikirja 1998 (taul. 11.11)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
 1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tila Aktiivinen
Tietoaineiston ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän sähköpostiosoite kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://aluesarjat.fi/
comments powered by Disqus