Painorajoitusalttius (Tierekisterin tietolaji 309)

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tiestön alttius kelirikolle inventoidaan toimistotyönä kelirikkotilastojen, tien kuntohavaintojen sekä paikallisen asiantuntemuksen perusteella. Alttius määritellään liittymäväleittäin ja kirjataan tierekisteriin siten, että yhtenäistä luokkaa oleva tieosuuden alku- ja loppupisteenä käytetään aina liittymän osoitetta (tai tien päätepistettä). Tieosuuksia, joilla ei ole painorajoitusuhkaa (Luokka A, koodi = 1) ei viedä tierekisteriin.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 07.09.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.02.2017