Palvelusopimukset (Tierekisterin tietolaji 151)

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tätä tietolajia käytetään niillä tieosuuksilla joilla päällysteiden tai tiemerkintöjen ylläpito ei kuulu hoidon alueurakan vaan erillisen palvelusopimuksen piiriin. Inventointi tehdään toimistotyönä palvelusopimusten nojalla. Käytettävät koodit määritellään keskitetysti hankintaprosessin toimesta, ja ne löytyvät mm. tierekisterin ylläpitosovelluksen koodiryhmästä ”urakka”. Jos hoitaja on paikallinen kunta, tunnus on aina 400.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 07.09.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.02.2017