PERA Tekninen arkkitehtuuriratkaisu tietovarantojen rajapintapalveluiden toteuttamiselle

Tekninen määrittely tietovarantojen rajapintapalvelujen yhtenäiseksi toteutustavaksi (tavoitetilan teknologia-arkkitehtuuri). (09.01.2012) Määrittelyssä kuvataan tekniset linjaukset tietoteknisten palveluiden rajapintojen toteutukseen ja määritellään, kuinka vastuut palvelua kutsuvan ja palvelua tarjoavan organisaation välillä jakautuvat. Määrittelyssä ei oteta kantaa yksittäisiin rajapintoihin eikä siihen kuinka rajapinnat käytännössä toteutetaan.

Määrittelyssä kuvatut ratkaisumallit on alun perin suunniteltu käytettäviksi perustietovarantojen rajapinnoissa, mutta määrityksiä voidaan soveltaa myös muissa julkisen hallinnon tietojärjestelmäpalveluiden rajapinnoisssa sekä aineistojen välitysratkaisuissa.

Määrittelyn kohderyhmiä ovat:

  • julkisen hallinnon tietojärjestelmien kehittäjät
  • järjestelmäkehityshankkeiden vetäjät ja asiantuntijat
  • teknologia-arkkitehtuurista vastaavat.

PERA-määrittelyt on päivitetty ja siirretty palveluväylän viiterakkitehtuurin liitteeksi.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jari.kallela@vm.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.08.2014