Pientareen leveys (Tierekisterin tietolaji 164)

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Pientareella tarkoitetaan sitä ajotien osaa, joka jää ajoradan ja luiskan väliin. Mikäli piennarta ei ole selvästi osoitettu ajoratamaalauksin, katsotaan se yleensä alkavaksi päällysteen reunasta (vrt. tietolaji 136, ajoradan leveys). Sorateillä ei piennarta katsota olevan. Piennar puuttuu myös silloin, kun ajorataan liittyy välittömästi kevyen liikenteen väylä.

Pientareen leveydeksi ilmoitetaan lähin 0.25 metrillä jaollinen lukema. Tämä mahdollistaa tiestön inventoinnin pitkinä, poikkileikkauksen suunnittelusta annettujen ohjeiden mukaisina jaksoina. Lyhyitä pientareen leveyden muutoksia tai ”katkoksia” ei huomioida (esim. kaarteet, liittymät, pysäkit, kaiteet). Alle 15 cm leveitä pientareita ei rekisteröidä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 07.09.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.02.2017