Lisätiedot

URL: https://tieto.pirkanmaa.fi/kartat

Tietoaineiston yhteenvedosta

Pirkanmaan liiton karttapalvelu on kaikille avoin maakunnallinen paikkatietopalvelu, jonka avulla voi katsella Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 sekä muita Pirkanmaahan liittyviä kartta-aineistoja.

Palvelu perustuu maankäytön suunnittelutietoja sisältävään Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -aineistoon. Palvelussa on vaihtelevasti tarjolla myös muita Pirkanmaahan liittyviä kartta-aineistoja. Niiden ajallinen ja alueellinen kattavuus vaihtelee aineiston mukaan. Aineistot voivat olla peräisin useilta eri tiedontuottajilta.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Lähde: Pirkanmaan liiton karttapalvelu

Resurssille ei ole lisätty näkymiä

Lisätietoja

Viimeisin päivitys
tuntematon
Luotu
tuntematon
Muoto
tuntematon
Lisenssi
Muu
Nimi
Aikasarjan tarkkuus