https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/ows?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities

URL: https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/ows?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Tietoaineiston yhteenvedosta

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 WFS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 teemojen mukaisiin karttatasoihin jaettuna. Karttatasot ovat seuraavat: aluerakenne, arvokas geologinen muodostuma, erityisominaisuus - luonnonvarat, johtoverkko, kehittämisperiaatemerkinnät, keskus- ja palveluverkko, liikenne (kohde), luonnonsuojelualue, luonnonsuojelualue (kohde), luonto ja virkistys, maakuntaraja, maaseutualue, maisemat, melu- ja suojavyöhykkeet, merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (viiva), merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (kohde), muinaisjäännösalue, Natura 2000, pohjavesialue, radat, suojelu, tiet, ulkoilu- ja virkistysreitit, urheilu ja virkistys, veneväylät, vesistöt ja väylät sekä yhdyskunta ja energiahuolto.

Palvelu perustuu maankäytön suunnittelutietoja sisältävään Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -aineistoon. Aineistoa hallinnoi Pirkanmaan liitto.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Lähde: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 WFS

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
16. maaliskuu, 2021
Luotu
16. maaliskuu, 2021
Muoto
WFS
Lisenssi
Muu

Tekniset lisätiedot

Nimi
https://tieto.pirkanmaa.fi/geoserver/ows?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities
SHA256
-