http://83.145.193.210/geoserver/maankaytto/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=maankaytto:Pirkanmaan_puuterminaalit_selvitysaineisto2014&styles=&bbox=263494.5,6773354.0,377404.75,6906936.5&width=654&height=768&srs=EPSG:3067&format=application/openlayers

URL: http://83.145.193.210/geoserver/maankaytto/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=maankaytto:Pirkanmaan_puuterminaalit_selvitysaineisto2014&styles=&bbox=263494.5,6773354.0,377404.75,6906936.5&width=654&height=768&srs=EPSG:3067&format=application/openlayers

Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää Pirkanmaan puuterminaalit –selvityksen tiedot aines- ja energiapuun terminaalikäyttöön soveltuvista alueista. Selvitys valmisteltiin yhteistyössä Pirkanmaan liiton ja Suomen metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikön kanssa. Selvitys on yksi Pirkanmaan maakuntakaava 2040 – taustaselvityksistä, jolla pyritään vastaamaan aines- ja energiapuun logistisiin tarpeisiin varaamalla riittävästi terminaalitoimintaan soveltuvia suuria maa-alueita.

Paikkatietoaineistoon ja sen laadintaan liittyvät ja selvitykset: Pirkanmaan puuterminaalit –selvitys 2014

Ominaisuustietotaulun sarakkeet: Numero: Kohteen numero, joka viittaa selvityksessä käytettiin tunnukseen. Kunta: Alueen sijaintikunta aineiston laadintahetkellä Nimi: Kohteiden nimet Luokitus: Maakunnallinen ainespuuterminaali tai energiapuuterminaali, paikallinen puuterminaali Omistus: Tieto maa-alueen omistuksesta (yksityinen, kunta tai valtio) Nyk_toimint: Alueen nykyinen maankäyttö Etäi_asut: Etäisyys lähimmästä asutuksesta metreinä Etäi_mets: Etäisyys lähimmästä metsästä metreinä Ymp_maank: Ympäröivän alueen maankäyttö YmpOmistus: Kohteen läheisen alueen maanomistus. Rajoitteet: Lisätiedot ympäristöriskeistä tai muista rajoitteista kohteessa Liikenneyhteydet: Lisätiedot alueen liikennejärjestelyistä Lisätieto: Muita huomioita

Lähde: Pirkanmaan puuterminaalit -selvitysaineisto 2014

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
1. marraskuu, 2019
Luotu
1. marraskuu, 2019
Muoto
WMS
Lisenssi
Muu

Tekniset lisätiedot

Nimi
http://83.145.193.210/geoserver/maankaytto/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=maankaytto:Pirkanmaan_puuterminaalit_selvitysaineisto2014&styles=&bbox=263494.5,6773354.0,377404.75,6906936.5&width=654&height=768&srs=EPSG:3067&format=application/openlayers
SHA256
-