Pohjavesialue

Velho-järjestelmän Pohjavesialue-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Alueet-tietokokonaisuuden alle. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin TL 141 Pohjavesialue-tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset.

Tierekisterin TL 141 tieto: "Tierekisteriin viedään keskitetysti SYKE:n aineiston perusteella kaikki tärkeiksi luokitellut sekä muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet, joita tie leikkaa tai jotka muuten edellyttävät tieympäristön suojausta."

Tyyppi: Pohjaveden muodostumisalue Pohjavesialue Tärkeysluokka: 1 = Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I) 2 = Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (II) 3 = Muu pohjavesialue (III) 6 = Luokka 1. Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) 7 = Luokka 2. Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) 8 = Luokka E. Pohjavesialue jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E) 9 = Luokka 1E. Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) 10 = Luokka 2E. Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka poh- javedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) 90 = Ei varsinainen pohjavesialue

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 10.03.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021

Anna palautetta

comments powered by Disqus