Postinumeroalueittainen avoin tieto (Paavo)


Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää seuraavat paikkatietoaineistot:

1) Paavo-postinumeroalueet 2) Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 3) Paavo-tilastoaineisto (103 muuttujaa) yhdistettynä postinumeroalueittaiseen kartta-aineistoon

Kartta-aineistosta on kaksi eri versiota: karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattu versio (1) ja merialueille ulottuva lähinnä tilastotuotantoa varten tuotettu versio (2). Kartta-aineistot sisältävät postinumeroalueiden pinta-alat sekä postinumeroalueille määritellyt kuntatunnukset.

Paavo-tilastoaineisto (3) sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. Tilastoaineisto on saatavilla myös PxWeb-tietokantana (http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto/). Aineisto on tietosuojattu. Suojattu tieto on merkitty -1:llä.

Uudet tiedot päivitetään vuosittain tammikuussa. Kaikkien vuosien aineistojen muuttujakuvaukset löytyvät sivulta: http://tilastokeskus.fi/tup/paavo/paavon_aineistokuvaukset.html.

Tietoja käytettäessä on noudatettava yleisiä käyttöehtoja: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html.

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tila Aktiivinen
  Tietoaineiston ylläpitäjä Tilastokeskus
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. erityispalvelut@stat.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus