Rumpuputket

Velho-järjestelmän Rumpuputket-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Rumpuputket-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 509 Rumpuputket. Rumpuputket ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on johtaa avo-ojien ja vesistöjen pintavedet tien, kadun, sillan tai vesistöpenkereen alitse. Rummuiksi luetaan kaikki halkaisijaltaan alle 2000 mm:n rummut. Tätä suuremmat ovat siltarumpuja eikä niitä hallita velhossa. Jos vierekkäin on kaksi rumpua (tuplarumpu), molemmat ovat Velhossa oma objektinsa. Tievelhossa hallitaan rumpujen rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä niihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 15.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021