Saaristomeren kokonaisfosforiaineistot  (Sentinel-2 & Landsat-8/9) 2018-2021 /  Total phosphorus of the Archipelago Sea

[FI] Saaristomeren fosforikartat [µg/l] kuvaavat joesta tulevan fosforin määrää. Yhtenäisessä muodossa tulkitut kartat kattavat vuodet 2018 – 2021. Aineistot koostuvat kevään fosforin maksimikartoista (1.-31.5.) ja kesän (17.5.-30.9) fosforin keskiarvokartoista.

Fosforiaineisto on laskettu päivittäisten sameushavaintojen kevätmaksimista ja kesäajan keskiarvosta. Kevätajan sameushavaintojen maksimi ja kesäajan sameushavaintojen keskiarvo on muunnettu arvioksi kokonaisfosforin määrästä käyttäen Saaristomeren rannikkovesille sovitettua muunnoskerrointa sameuden ja fosforin välillä (yhtälö: Kari Kallio, Ptot = 1.82*sameus + 20.13). Sameusarvot on laskettu käyttämällä Sentinel-2 MSI ja Landsat-8 OLI -instrumenttien havaintoja. Satelliittidata on käsitelty sameusarvoiksi käyttämällä C2RCC (Case 2 Regional Coast Colour) -vedenlaatuprosessoria, mutta prosessorin takaisinsirontaa kuvaava lopputulos on muunnettu vastaamaan Suomen rannikkovesien olosuhteita. Kesäajan keskiarvoaineistosta on poistettu sinilevään liittyvät havainnot.

Aineiston maastoerotuskyky on 60 metriä.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] Phosphorus maps of the Archipelago Sea describe the amount of total phosphorus [µg/l] coming from the drainage basing via rivers. The maps interpreted in a unified format cover the years 2018 - 2021. The data consists of the maximum total phosphorus maps of springtime (from May 1st to May 31st) and the average total phosphorus maps of summer (from May 17th to September 30th).

The phosphorus data is based on composite of daily turbidity observations. The maximum of turbidity observations in the spring and the average of the turbidity values [FNU] during the summer have been calculated and further converted into total phosphorus values using a conversion factor between turbidity and phosphorus adapted to the coastal waters of the Archipelago Sea (equation by Kari Kallio, Ptot = 1.82*turbidity + 20.13). Turbidity values have been calculated using observations from the Sentinel-2 MSI and Landsat-8 OLI instruments. The satellite data has been processed into turbidity values using the C2RCC (Case 2 Regional Coast Color) water quality processor, but the backscattering estimated by the processor has been modified to reflect the conditions of Finnish coastal waters. The observations of the blue-green algae period have been removed from the data.

The spatial resolution of the data is 60 meters.


WMS-palvelin/ WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso kevätajan maksimiaineistoille/ WMS layer for the srping time maximum data: eo:EO_HR_S2_LC8_PTOT_MAX_season

WMS-taso kesän keskiarvoaineistoille/ WMS layer for the summer mean data: eo:EO_HR_S2_LC8_PTOT_MEAN_season

[FI] Koosteet on laskettu kevät- ja kesäkauden Sentinel-2 ja Landsat-8 -satelliittien sameushavainnoista.


[EN] Composites have been calculated from turbidity observations of the Sentinel-2 ja Landsat-8 for spring and summer season.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. eotuki@syke.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
Voimassa alkaen 01.04.2018
Viimeksi muokattu 15.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 04.12.2023