Satakunnan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa (HAME)

https://opendata.lounaistieto.fi/aineistoja/maakuntakaavat/satakunta/sat_hame_2022.gdb.zip

Tietoaineiston yhteenvedosta

Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisista alueista. Maakuntakaava toimii valtakunnallisten, maakunnallisten ja seudullisten alueidenkäyttökysymysten ensisijaisena yhteen-sovittajana.

Satakunnassa on voimassa kaikki maankäyttömuodot käsittävä Satakunnan maakuntakaava (YM 2011/KHO 13.3.2013), maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimatuotannon alueita käsittelevä Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 (YM 2014/KHO 6.5.2016) ja turvetuotantoa, aurinkoenergian tuotantoa, terminaalitoimintojen alueita, kaupan teemaa, kulttuuriympäristöjä ja maisema-alueita käsittelevä Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 (MV 2019, lainvoimainen. 1.7.2019). Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutui samalla Satakunnan maakuntakaavan vastaavat merkinnät ja määräykset. Satakunnassa maakuntakaavan laatimisesta huolehtii Satakuntaliitto.

Satakunnan maakuntakaavayhdistelmä kattaa kaikki Satakunnan maakunnan alueella voimassa olevat maakuntakaavat: Satakunnan maakuntakaava, 1:100 000 Satakunnan vaihemaakuntakaava 1, 1:200 000 Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, 1:100 000

Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmä on visualisoitu HAME -tietomallin mukaan, joka poikkeaa vahvistettujen maakuntakaavojen visualisoinnista. HAME-visualisointi perustuu HAME-hankkeessa (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi) kehitettyihin ja yhteisesti sovittuihin maakuntakaavamerkintöihin.

Lähde: Satakunnan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa (HAME)

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto ZIP
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 23. toukokuuta 2024
Metatieto viimeksi päivitetty 23. toukokuuta 2024
Luotu 23. toukokuuta 2024
SHA256 -