Silta (Tierekisterin tietolaji 261)

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tierekisteriin otetaan kaikki sillat, joiden ylitse yleiset tiet kulkevat. Myös ns. putkisillat rekisteröidään ellei kyseessä ole vesistöön liittyvä, halkaisijaltaan alle 2-metrinen rumpu. Mikäli silta ylittää tien, huomioidaan se ko. tien kannalta ainoastaan tietolajilla alikulkupaikka (262). Maantien suuntaisen kevyen liikenteen väylän sillat rekisteröidään ko. väylälle.

Sillan tieosoite määrätään kullakin ajoradalla inventointisuunnassa ensimmäisen ja tien leveyssuunnassa uloimmaisen ukkopilarin kohdalta. Mikäli ukkopilaria ei ole, kuvitellaan sellainen kannen alkuun (liikuntasauma tms.). Risteyssilloilla osoite määräytyy risteävien teiden keskilinjojen mukaan. Sillan ollessa ELYjen rajalla, silta merkitään vain sillasta vastaavan ELYn rekisteriin.

Sillan perustiedot päivittyvät tietolajille siltarekisteristä automaattisesti sen jälkeen kun silta on ensimmäisen kerran lisätty tierekisteriin ja kytketty siltarekisteriin.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 07.09.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.02.2017