Soidensuojelun täydennysehdotus, Etelä-Suomi ja valtionmaan toteutuneet kohteet


Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ovat soidensuojelutyöryhmän (2012-2015) tunnistamia, luonnonarvojensa puolesta valtakunnallisesti arvokkaita ja nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentäviä suoalueita.

Aineisto sisältää soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen mukaiset kohteet Etelä-Suomessa (10 eteläisen ELY-keskuksen toimialueella). Aineistosta ei poisteta alueita, vaikka niistä, tai niiden osista, perustetaan suojelualueita tai ne suojellaan muulla tavoin.

Aineistossa ei ole mukana soidensuojelun täydennysehdotuksen Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskusten alueet) yksityismaiden kohteita.

Aineistossa on mukana soidensuojelun täydennysehdotuksen sekä Pohjois-Suomen kahdeksan lisäkohteen toteutetut valtionmaan kohteet koko maasta, jotka on hyväksytty valtioneuvostossa 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase).

Aineistokokonaisuus koostuu soidensuojelutyöryhmän hyväksymistä Etelä-Suomen kohderajauksista ja kohteiden luontotiedoista, valtionmaiden lakisääteisistä suojelualueista sekä Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojelluista alueista koko maassa. Aineisto sisältää seuraavat kokonaisuudet:

 1. SoidenSuojTaydEhd_ES: Soidensuojelun täydennysehdotuksen Etelä-Suomen kohderajaukset

 2. Suotyypit_ES: Etelä-Suomen kohteilla maastokartoituksessa paikannetut suotyypit

 3. SSTESuoyhd: Etelä-Suomen kohteilla havaitut suoyhdistymätyypit -taulu. Yhdistyy SoidenSuojTaydEhd_ES-alueisiin Kohdenro-kentän perusteella.

 4. SSTEErityisp: Etelä-Suomen kohteilla havaitut alueelliset erityispiirteet –taulu. Yhdistyy SoidenSuojTaydEhd_ES-alueisiin Kohdenro-kentän perusteella.

 5. SoidenSuojTaydEhd_MH_lakikohteet: Valtioneuvoston 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase) hyväksymien, lakisääteisesti suojeltujen soidensuojelun täydennysehdotuksen valtionmaan kohteiden lopulliset kohderajaukset

 6. SoidenSuojTaydEhd_MH_OmaPaatos: Valtioneuvoston 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase) hyväksymien, Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojeltujen soidensuojelun täydennysehdotuksen valtionmaan kohteiden lopulliset kohderajaukset.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Data-aineistot (0)

Tietoaineistossa ei ole dataa. Pyydä tietoaineiston ylläpitäjää lisäämään dataa.

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tietoaineiston ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite gistuki.syke@ymparisto.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus