Soratieluokka (Tierekisterin tietolaji 149)


Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

Soratiet luokitellaan toimistotyönä kolmeen luokkaan liittymäväleittäin. Perusluokitus pohjautuu liikennemäärään (KVL), mutta yksittäistä tietä luokiteltaessa tarkistetaan lisäksi asiakastarpeet ja tien merkittävyys suhteessa muihin vähäliikenteisiin teihin. Tien merkittävyyden perusteina käytetään tiepiirin keskeisiä asiakasryhmiä ja niiden tarpeita siten, että tiestön jako eri luokkiin on tasapainoinen suhteessa valtakunnalliseen tilanteeseen, sorateiden rooliin tiepiirin alueella sekä vähäliikenteisen tiestön verkolliseen asemaan. Yhtenä luokkaa nostavana tekijänä on suuri kesäajan liikenne (KKVL). Seututiet kuuluvat pääsääntöisesti 1. luokkaan.

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tietoaineiston ylläpitäjä Väylävirasto
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite paikkatieto@vayla.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus