Sotkamon ajantasa-asemakaava

Sotkamon ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista.

Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään kaavan osalta vektori- ja kartan osalta rasterimuodossa.

Päivitys tehdään kaavamuutosten ja uusien kaavojen saavutettua lainvoiman.

Aineisto kattaa kunnan asemakaavoitetun alueen.

Koordinaattijärjestelmä KKJ3. Korkeusjärjestelmä N60.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@sotkamo.fi
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 03.01.2000