Sotkamon suunnittelutarvealueet

https://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/206a045d-fbc1-40d2-b28d-3c857f650153/attachments/Suunnittelutarvealue.pdf

Tietoaineiston yhteenvedosta

Sotkamon kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 26.10.2015 ja se on tullut voimaan 4.1.2016. Suunnittelutarvealueita ovat suoraan lain nojalla sellaiset alueet, joiden käyttöön liittyen on tarvetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esim. erilaisiin kunnallisteknisiin töihin.

Suunnittelutarvealueita ylläpidetään MapInfo-formaatissa, taustakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa.

Aineisto päivitetään muutaman vuoden välein, jos alueet muuttuvat.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK28.

Lähde: Sotkamon suunnittelutarvealueet

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto PDF
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 15. toukokuuta 2023
Metatieto viimeksi päivitetty 15. toukokuuta 2023
Luotu 15. toukokuuta 2023
SHA256 -