Suoja-alue

Velho-järjestelmän Suoja-alue -kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Alueet-tietokokonaisuuden alle. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin TL 305 Suoja-alue -tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tierekisterin TL 305: "Tieto inventoidaan toimistotyönä suunnitelma- tms. asiakirjoista ja rekisteröidään vain, jos lähimmän ajoradan keskiviivasta mitatusta normaalileveydestä (20 metriä) on poikettu. Vanhan lain silloisille paikallisteille sallimaa 12 metriä ei kirjata tierekisteriin. Ominaisuustietona Suoja-alueen leveys (m) ko. puolella tietä tieosoitteen kasvusuunnassa ajoradan keskiviivasta mitattuna."

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 09.03.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021

Anna palautetta

comments powered by Disqus