Syntyneet ja kuolleet Helsingissä 1811-1998

Aineisto sisältää tietoa syntyneistä ja kuolleista sukupuolittain sekä syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja kuolinsyistä Helsingissä vuosina 1811-1998.

Yleinen syntyvyysluku kertoo, kuinka monta elävänä syntynyttä lasta on kunakin vuonna syntynyt 1000 keskiväkiluvun asukasta kohti. Yleinen kuolleisuusluku kertoo, kuinka monta henkilöä on kuollut kunakin vuonna 1000 keskiväkiluvun asukasta kohti.

Imeväiskuolleisuusluku kertoo, kuinka monta henkilöä on kuollut ensimmäisen elinvuoden aikana (0-vuotiaana) 1000 elävänä syntynyttä kohden kunakin vuonna.

Huomioitavaa

 1. Viisivuotiskausittaiset tiedot yleisestä syntyvyys- ja kuolleisuusluvusta vuodesta 1826-30 eteenpäin ja vuosittaiset tiedot samoista suhdeluvuista vuodesta 1935 lähtien on laskettu korjattujen väkilukutietojen (viralliset rekisteritiedot eli kirkonkirjat ja siviilirekisteri korjattuna väestölaskentojen tiedoilla) mukaan (Tilastollinen vuosikirja 1954, taulukko 52). Näiden korjattujen väestötietojen ja taulukon alkuosan, vuosien 1811-1934 tietojen luvut voivat poiketa jonkin verran toisistaan, joten lukujen vertailussa tulee noudattaa varovaisuutta.
 2. Eri vuosikirjat sisältävät toisistaan poikkeavia lukuja, tällaisissa tapauksissa on käytetty mahdollisuuksien mukaan uusimman vuosikirjan tietoja.
 3. Tietoja puuttuu vuosilta 1814 ja 1818, minkä tähden ajanjaksojen 1811-15 ja 1816-20 suhdeluvut on laskettu neljän vuoden lukujen perusteella (tilastollinen vuosikirja 1930, 48).
 4. Sarakemuuttujaan Väkivaltaisesti kuolleet eivät sisälly sodassa kuolleet eli vuosilta 1831-32 258 henkilöä, vuosilta 1854-55 610 henkilöä ja vuosilta 1877 22 henkilöä eivätkä sodassa kadonneiksi kuolleiksi julistettuja eli vuodelta 1940 152 henkilöä, vuodelta 1941 12 henkilöä, vuodelta 1942 7 henkilöä, vuosilta 1944 ja 1945 1 henkilö, vuodelta 1946 27 henkilöä, vuodelta 1947 25 henkilöä, vuodelta 1948 27 henkilöä, vuodelta 1949 54 henkilö ja vuodelta 1950 20 henkilöä.
 5. Vuoden 1946 tiedot suuren alueliitoksen jälkeen eli tiedot sisältävät esikaupungin (entinen liitosalue).
 6. Kuolleet vuoteen 1950 saakka: kaikki kuolleeksi julistetut ml.
 7. Vuosilta 1836-1855 kreikkalais-katolisesta seurakunnasta puuttuvat tiedot itsemurhista ja 0-vuotiaiden kuolemista vuosilta 1836-1855 ja tiedot väkivaltaisesti kuolleista puuttuvat kokonaan.
 8. 0-vuotiaiden lasten kuolleisuusluvut vaihtelevat hieman lähteen mukaan, esimerkiksi tilastollisessa vuosikirjassa 1905 (taulukko 61) vuosien 1896-1905 tietojen lähteenä ovat terveydenhoitolautakunnan vuosikertomukset, tilastollisessa vuosikirjassa 1910 (taulukko 75) lähteenä ovat papiston väkiluvunmuutostaulut (suuremmat luvut). Tässä taulukossa on lähteenä käytetty terveydenhoitolautakunnan vuosikertomuksia.

Lähteet

 1. Lasten kuolleisuus 1896-1905: Tilastollinen vuosikirja 1905 (taulukko 62). Alkuperäisenä lähteenä terveydenhoitolautakunnan vuosikertomukset.
 2. Lasten kuolleisuus 1891-1910: Tilastollinen vuosikirja 1910 (taulukko 75). Alkuperäisenä lähteenä papiston väkiluvunmuutostaulut.
 3. Syntyneet ja kuolleet 1811-1928: Tilastollinen vuosikirja 1930 (taulukko 47). Vertailujen perusteella lähteenä papiston väkiluvunmuutostaulut.
 4. Syntyneet ja kuolleet 1826-1939: Tilastollinen vuosikirja 1940 (taulukko 45). Alkuperäinen lähde papiston väkiluvunmuutostaulut.
 5. Syntyneet ja kuolleet 1826-1948: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taulukko 44). Alkuperäinen lähde papiston väkiluvunmuutostaulut.
 6. Syntyneet ja kuolleet 1826-1952: Tilastollinen vuosikirja 1954 (taulukko 52). Alkuperäinen lähde papiston väkiluvunmuutostaulut.
 7. Syntyneet ja kuolleet 1826-1961: Tilastollinen vuosikirja 1962 (taulukko 51). Alkuperäinen lähde papiston väkiluvunmuutostaulut.
 8. Syntyneet ja kuolleet 1826-1971: Tilastollinen vuosikirja 1972 (taulukko 14)
 9. Syntyvyys- ja kuolleisuuslukuja 1951-80, syntyneet 1831-1980, kuolleet 1831-1980: Tilastollinen vuosikirja 1981 (taulukot 3.1, 3.4, 3.7).
 10. Syntyvyys- ja kuolleisuuslukuja 1960-98, syntyneet ja kuolleet 1901-98: Tilastollinen vuosikirja 1999 (taulukot 2.18, 2.22, 2.23).
 11. Ensimmäisellä ikävuodellaan kuolleet v. 1961-1975: Väestönmuutokset Helsingissä vuosina 1961-1975, Helsingin kaupungin tilastokeskuksen tilastoja A, 1979, Helsinki, taulukko 47.
 12. Kuolleisuus- ja syntyvyyslukuja 1960-97 (lähteenä henkikirjat ja Tilastokeskus sekä vuosina 1986-93 Helsingin väestötietojärjestelmä) , syntyneet 1901-97 (Lähde: Tilastokeskus ja vuosina 1986-93 Helsingin väestötietojärjestelmä), kuolleet 1901-97 (Lähde: Tilastokeskus ja vuosina 1986-93 Helsingin väestötietojärjestelmä): tilastollinen vuosikirja 1998 (taulukot 2.18, 2.22 ja 2.23).

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://aluesarjat.fi/
Lisätietoa verkossa
 1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 07.11.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 12.01.2016

Anna palautetta

comments powered by Disqus