Tampereen kantakartta (vektori)


Kantakartan tietosisällön kuvailu. Tiivistelmä koskee seuraavia aineistoja: - korkeustiedot (korkeuskäyrät, korkeusluvut, jyrkänteet ja luiskat) - kuviorajaukset (pellot, suot, kalliot, vedet, piha- ja paikoitusalueet) - väylät (katujen ja teiden sekä kevyenliikenteen väylien reunaviivat, polut) - kasvillisuus (merkittävät puut ja pensaat, sekä kasvillisuusalueita osoittavat pintamerkit) - pylväät (valaisin ja liikennevalopylväät) - mastot ja muut rakenteet - rakennukset (viivageometria)

Edellä kuvattuja aineistoja ei kuitenkaan ole kattavasti kerättynä koko Tampereen kaupungin alueelta.

Aineistossa esiintyy sekä viiva että piste ja aluegeometriaa. Aineiston taso- ja korkeustiedoissa on virheitä.

Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä (ja N2000 (EPSG:3900) korkeusjärjestelmässä).

Aineisto ladattavissa vektorimuodossa (Esri-shape ja DWG) avoimien paikkatietoaineistojen tiedostopalvelusta: http://kartat.tampere.fi/tp/kartta

Avoimen datan lisenssi: http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampere esta/avoin-data/avoin-data-lisenssi.htl

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tietoaineiston ylläpitäjä Tampere
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite inspire@tampere.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus