Tampereen melu päivä 2030 keskiäänitaso


Mallinnusennuste, melun keskiäänitaso (LAeq) päiväaikaan klo 07-22 vuonna 2030. Mallinnettu 2m korkeudelle. Kuvassa on yhdistetty eri melutyypit: tie- ja katuliikenne, raideliikenne, ratapiha- ja teollisuustoiminta. Kaduista melulähteenä mukana ovat vain pää- ja kokoojakadut. Lentomelu ei sisälly laskelmaan. Lähde: Tampereen kaupungin meluselvitys 2012, sisältää laskennat tie- ja raideliikenteen, merkittävimpien teollisuuslaitosten sekä laajojen ratapiha-alueiden aiheuttamista ympäristömelutasoista. EU edellyttää, että yli 100 000 asukkaan kaupungit laativat joka viides vuosi strategisen meluselvityksen. Tampereella selvitys on laadittu yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Raportti: http://www.tampere.fi/ymparistojaluonto/julkaisutjaselvitykset/meluselvitys2012.html

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tietoaineiston ylläpitäjä Tampere
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite ymparistonsuojelu@tampere.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus