Tampereen yleis- ja osayleiskaavojen käyttötarkoitusalueet

Tämä tietokanta sisältää kaikki Tampereen yleis- ja osayleiskaavojen voimassa olevat aluevaraukset. Aluevarausmerkinnöillä osoitetaan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus. Alueiden käyttötarkoitukset on yleiskaavamerkinnöissä ryhmitelty 11 pääluokkaan, jotka ovat: A: Asuminen C: Keskustatoiminnot E: Erityisalueet L: Liikenne M: Maa- ja metsätalous P: Palvelut R: Loma-asuminen
S: Suojelu T: Työ ja tuotanto V: Virkistys W: Vesialueet .

Aineistoa ylläpidetään PostgreSQL-ympäristössä. Tiedot päivitetään tietokantaan, kun kaava on saanut lainvoiman. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Tietokannan geometria on moniosainen alue.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Saatavissa Tampereen WMS2-/WFS-palveluista.

Aineiston suositeltava tarkastelumittakaava on 1:60000.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. inspire@tampere.fi
Viimeksi muokattu 19.06.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.02.2010