Tampereen yleis- ja osayleiskaavojen käyttötarkoitusalueet

https://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/47c5c754-1821-409c-b75a-02504102d104

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tämä tietokanta sisältää kaikki Tampereen yleis- ja osayleiskaavojen voimassa olevat aluevaraukset. Aluevarausmerkinnöillä osoitetaan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus. Alueiden käyttötarkoitukset on yleiskaavamerkinnöissä ryhmitelty 11 pääluokkaan, jotka ovat: A: Asuminen C: Keskustatoiminnot E: Erityisalueet L: Liikenne M: Maa- ja metsätalous P: Palvelut R: Loma-asuminen
S: Suojelu T: Työ ja tuotanto V: Virkistys W: Vesialueet .

Aineistoa ylläpidetään PostgreSQL-ympäristössä. Tiedot päivitetään tietokantaan, kun kaava on saanut lainvoiman. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Tietokannan geometria on moniosainen alue.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Saatavissa Tampereen WMS2-/WFS-palveluista.

Aineiston suositeltava tarkastelumittakaava on 1:60000.

Lähde: Tampereen yleis- ja osayleiskaavojen käyttötarkoitusalueet

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto tuntematon
Katettu ajanjakso -
Viimeisin päivitys 16. joulukuuta 2022
Luotu 16. joulukuuta 2022
SHA256 -