Terveyden ja hyvinvinnin kohdealueen tietovarantojen esiselvitys

Terveyden ja hyvinvinnin kohdealueen tietovarantojen esiselvitys 0.1.0

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen tietovarantojen esiselvityksessä: • määriteltiin kohdealueen tietoarkkitehtuurityön tavoitteet ja linjaukset • luotiin kohdealuetasoinen kokonaiskuva nykyisistä tietovarannoista ja niiden meneillään olevista kehityshankkeista • kartoitettiin tietovarantojen kehitystarpeet • suunniteltiin jatkotoimenpiteet tietovarantojen ja koko tietoarkkitehtuurin kehittämisen osalta

Projekti kattoi sekä terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen osa-alueiden, eli sosiaali- ja terveydenhuollon (SoTe), ympäristöterveydenhuollon (YTH) ja työsuojelun (TS) tietovarantoja, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten: Säteilyturvakeskuksen (STUKin), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimean), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) ja Työterveyslaitoksen (TTL:n) sekä itse ministeriön (STM:n) tietovarannot. Kohdealueen osa-alueiden tietovarannot koostuvat hallinnonalan organisaatioiden tietovarantojen lisäksi muiden kyseisellä osa-alueella toimivien viranomaisten tai organisaatioiden tietovarannoista.

Projektissa keskityttiin kohdealueen keskeisten tietovarantojen tunnistamiseen. Samalla organisaatioita kannustettiin jatkamaan myös omien sisäisten tietovarantojensa käsittelyä vastaavasti.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto ZIP
clean
Katettu ajanjakso 01.01.2017 - 31.12.2017
Viimeisin päivitys 25. elokuuta 2014
Luotu 25. elokuuta 2014
SHA256 8d6d42370c3c3ac65c3990fe1244f68368f1ced2ae41ff8719169bc8751a4a32