Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurikäsikirja

Tämä käsikirja on ohje kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen STM:n hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa, kohdealueen osa-alueilla tai laajoissa hankkeissa, joissa laaditaan koko JHS179 viitekehyksen mukainen kokonaisarkkitehtuuri. Dokumentti on tarkoitettu näiden organisaatioiden, osa-alueiden ja hankkeiden pääarkkitehtien ja muiden arkkitehtituurien laatimisessa mukana olevien henkilöiden sekä arkkitehtuuri- ja hankeryhmien käyttöön. (01.10.2013)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Sosiaali- ja terveysministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jukka.lahesmaa@stm.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.08.2014