https://geo.stat.fi/geoserver/wms?&version=1.3.0&service=wms&request=GetCapabilities

URL: https://geo.stat.fi/geoserver/wms?&version=1.3.0&service=wms&request=GetCapabilities

Tietoaineiston yhteenvedosta

Tilastokeskuksen palvelurajapinta on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat INSPIRE:n ja paikkatietolain velvoittamat aineistot: 1) Tilastoyksiköt: Tilastoissa käytetyt aluejaot (kunta, seutukunta, maakunta, suuralue, AVI-alue, ELY-alue, vaalipiiri, työssäkäyntialue) sekä ruudukko 1 km x 1 km 2) Yleishyödylliset ja julkiset palvelut: Oppilaitokset (peruskoulut, lukiot ja yhtenäiskoulut) 3) Tuotanto- ja teollisuuslaitokset: Tuotanto- ja teollisuuslaitokset 4) Väestöjakauma tilastoissa käytetyillä aluejaoilla (ks. kohta 1) ja 1 km x 1 km -ruuduittain.

Muita rajapinnalla julkaistuja aineistoja: - Postinumeroalueittainen avoin tieto (Paavo) - Vaalipiirit - Työssäkäyntialueet - Tieliikenneonnettomuudet - Väestöjakauma 5 km x 5 km -ruuduittain

Aineistoja hallinnoi Tilastokeskus.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tietoja käytettäessä on noudatettava yleisiä käyttöehtoja: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html.

Lähde: Tilastokeskuksen palvelurajapinta (WMS)

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
16. maaliskuu, 2021
Luotu
16. maaliskuu, 2021
Muoto
WMS
Lisenssi
Muu

Tekniset lisätiedot

Nimi
https://geo.stat.fi/geoserver/wms?&version=1.3.0&service=wms&request=GetCapabilities
SHA256
-