Turun kaupungin ruutukaava-alueen geoenergiapotentiaalikartta

Geoenergiapotentiaali

Tietoaineiston yhteenvedosta

Vuonna 2016 toteutettu selvitys perustuu pääosin GTK:n olemassa olevaan geologiseen paikkatietoaineistoon ja tutkimusraportteihin. Näiden lisäksi alueen maapeitepaksuustiedon tarkentamiseen käytettiin tilaajien teknisen toimen kairaustietoja, tietoja poratuista energiakaivoista ja alueella toimivien energia kaivourakoitsijoiden rekistereitä toteutettujen energiakaivojen maaporausosuuksien paksuuksista myös ajalta ennen toimenpidelupamenettelyä. Työhön sisältyi myös maastotutkimuksia ja vanhojen kairausnäytteiden tarkastelua.

Geoenergiapotentiaalikarttaa ei voida sellaisenaan käyttää kiinteistöjen energiakaivojen tai - kaivokenttien mitoittamiseen, koska kartta on tarkkuudesta riippumatta aina yleistetty esitys. Kartalla ei ole esitetty pohjavesialueita, vedenottamoita suoja - alueineen, luonnonsuojelu - alueita, maanalaisia rakenteita ja muita geoenergian käyttöä mahdollisesti rajoittavia aluevarauksia.

Lähde: Turun kaupungin ruutukaava-alueen geoenergiapotentiaalikartta

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto SHP
clean
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 20. joulukuuta 2017
Metatieto viimeksi päivitetty 20. joulukuuta 2017
Luotu 20. joulukuuta 2017
SHA256 -