Turun pienalueiden asuinrakennusten yleisimmät rakennusvuosikymmenet 2018

Aineisto perustuu Turun kaupungin pienaluetilastoihin vuodelta 2018. Alueiden yleisimmät rakennusvuosikymmenet on laskettu suhteuttamalla kunkin vuosikymmenen aikana rakennettujen asuintalojen määrä alueen asuinrakennusten kokonaismäärään. Näin kustakin vuosikymmenestä on saatu prosenttiluku kahden desimaalin tarkkuudella, jonka perusteella yleisin rakennusvuosikymmen on määritelty.

Aikaväliltä 1920-2020 asuinrakennusten rakennusvuosi esitetään vuosikymmenen tarkkuudella. Tätä aikaväliä ennen rakennetut asuintalot kuuluvat kategoriaan "ennen 1920", eikä niiden tarkkaa rakennusvuosikymmentä ole ilmoitettu tässä. Joiltain alueilta (Telakka, Rahtisatama, Orjasmäki ym.) ei ole tietoja lainkaan. Alueella Vähäheikkilä loun. on rakennettu 1990- ja 1960-luvuilla yhtä paljon alueen rakennuskannasta (8 rakennusta, 33,33% alueen asuinrakennusten kokonaismäärästä), jonka vuoksi alueella on arvo "1990 ja 1960".

Aineisto soveltuu Turun rakennuskannan yleisluontoiseen tarkasteluun. Tarkempaa analyysiä rakennuskannasta ja rakennusvuosikymmenien keskinäisistä suhteista kullakin pienalueella voi tehdä tutkimalla Turun kaupungin alkuperäistä aineistoa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. info@lounaistieto.fi
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 19.05.2020