Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko

2020 (tab)

Tietoaineiston yhteenvedosta

Väestötietoruudukko sisältää ruutukohtaista tietoa pääkaupunkiseudun väestön lukumäärästä, ikäjakaumasta sekä asumisväljyydestä.

Aineistossa on vuodet 1997-2003 ja 2008-.

Ominaisuustiedot

Tieto eri muuttujista esitetään ominaisuustietotaulukon sarakkeissa. Sarakkeissa olevat muuttujat ovat:

  • INDEX = Ruutukohtainen indeksiluku/tunnistenumero
  • ASUKKAITA = Rakennuksessa vakituisesti asuvien henkilöiden yhteenlaskettu lukumäärä ruuduittain.
  • ASVALJYYS = Asumisväljyys kertoo asumisen väljyydestä ruuduittain. Mitä suuremman arvon asumisväljyys saa, sitä väljempää alueella on.
  • IKA_X = Ruutukohtainen asukasmäärä on jaettu yhdeksään ikäluokkaan. Ikäluokat ovat: IKA0_9, IKA10_19, IKA20_29, IKA30_39, IKA40_49, IKA50_59, IKA60_69, IKA70_79 ja IKA_YLI80. Jokainen ikäluokkasarake kertoo, kuinka monta kyseiseen ikäjakaumaan kuuluvaa ruudussa asuu.

Aineistosisältö ja muuttujatiedot on kuvattu tarkemmin tietokuvauslomakkeessa.

Huomioitavaa

Yksityisyydensuojan turvaamiseksi ruutuaineistossa esitetään vain ne ruudut, joiden asukaslukumäärä on viisi tai enemmän. Ikäjakauman osalta yksityisyydensuojan raja menee sadassa asukkaassa. Tämä tarkoittaa, että ruudut, joissa asuu yhteensä 0-99 asukasta eivät sisällä tarkkoja lukumääriä ikäluokista, vaan ne on merkitty tietosuojasyistä luvulla 99. Ikäluokkien tarkat lukumäärät esitetään ruudulla kun asukkaita on kaikkiaan 100 tai enemmän.

Laitosväestö ja asukkaat, joita ei voi yhdistää mihinkään rakennukseen, on sijoitettu Suomenlahdelle kartan oikeaan alanurkkaan.

Koordinaattijärjestelmä: ETRS GK-25 (EPSG:3879)

Tarkkuus: Väestötiedot ilmaistaan ruuduittain, joiden koko on 500 m * 500 m (uusimmissa 250 m * 250 m).

Lähde: Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto TAB
Sijaintikoordinaattien muoto ETRS-GK25
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 23. kesäkuuta 2021
Metatieto viimeksi päivitetty 17. lokakuuta 2023
Luotu 23. kesäkuuta 2021
SHA256 -